RSS לפוסטים RSS לתגובות 228 מאמרים ו- 1,989 תגובות עד כה מאז 2005

ארכיון קטגוריית 'מספסל הלימודים – תואר ראשון'

אני אעביר הרצאה בנושא שמישות וחברותיות ב-16 לחודש בת"א

הוזמנתי על ידי לאה אהרונוביץ לדבר על המתח בין עיצוב מכוון-משתמש לעיצוב מכוון-קהילה במפגש שמאורגן על ידי אילא – איגוד ישראלי לטכנולוגיית המידע ב-16.07.07 תחת הכותרת "האינטרנט בעידן WEB 2.0 – מגמות וחידושים". אני אציג ואסקור את מה שאני מכנה "דילמת השמישות החברתית".

להמשך המאמר..

דילמת השמישות-החברתית – ניתוח מקרה

מערכות חברתיות מציבות אתגרים חדשים בכל הקשור לעיצוב מכוון משתמש מפני שבניגוד למערכות-יחיד כמו Word, יש להן ערך מוסף חברתי חשוב שהופך את תהליך התיכנון שלהן למכוון-קהילה במקביל למכוון-משתמש. החיכוך הוא בלתי נמנע. הדילמה כבר מזמן כאן איתנו.

להמשך המאמר..